Maruf İktisat Dergisi
Yeni Sayı Çıktı

Makaleler

Tümünü Gör
Katılım Finansı Çalışanları İçin Etik Kurallar: AAOIFI Kuralları ve Türk Katılım Finansına Uygulanması

Kamu kesiminin de teşviki ile, ülkemizde Katılım Bankası sayısında artış görülmektedir. Hem bu sayısal artış hem de tanıtım ve hizmet kalitesi faaliyetleriyle sektörün toplam aktiflerinin ve mevduatının daha fazla artması ümit edilmektedir. Türkiye özelinde katılım bankalarının yaşadığı sorunlarının temelinde özel bir düzenlemenin olmaması yer almaktadır. Ülkemizde katılım bankalarının uygulamakla yükümlü olduğu etik mevzuatı da bu çerçevede değerlendirmek mümkündür.

Devamını Oku
Priority Analysis of Problems Encountered in Renewable Energy Investments

The purpose of this study is to identify the most significant problem of renewable energy investments. Firstly, based on the literature evaluation, the problems of the clean energy projects are identified. In this framework, an analysis has been carried out using the analytical hierarchy process method. According to the results of the analysis, it has been determined that performance problems are the most critical issues in this framework. Tech- nological problems also have an essential role in this respect. Location and financial problems have lower weight by comparing with others.

Devamını Oku
صكوك المشاركة وأحكامها في الفقه الإسلامي*

الصكوك الإسلامية أداة تمويلية منبثقة من الفقه الإسلامي، وتصدر على أساس أحد العقود الشرعية في الفقه الإسلامي. تعتبر الصكوك الإسلامية من أهم منتجات الصناعة المالية الإسلامية، ولها دورا هاما في مزاولة النشاط الاقتصادي، والتنمية الاقتصادية، وذلك عن طريق نقل الأموال من الأشخاص الذين يتوفّر لديهم السيولة، إلى

 

Devamını Oku
Paul Oslington – “Doğal Teoloji Olarak Politik Ekonomi” Adlı Kitabın Tahlili

“Dünya tarihinin biçimleyici iki büyük aktörü, din ve ekonomi olagelmiştir”1 sözü, ilginç bir şekilde Neoklasik iktisadın yani çağdaş iktisat öğretisinin kurucusu Alfred Marshall’a aittir. İlginçtir; çünkü çağdaş iktisadi teori ve söylemler teolojiyi/dini görmezden gelmiştir. Ana akım iktisatçılar, iktisa-dın başlı başına bir bilim olması yolunda ilahiyatı ve ahlakı, iktisat ilminden atılması gereken yük olarak görmüş; ilahiyat ve iktisat arasındaki bağlam ve ayrılık noktaları için tartışmalar ve çalış-malar gerçekleştirmiştir.

Devamını Oku
İslam İktisadı Açısından Bütüncül Fayda Teorisi

Değerlendirmeye konu olan kitap, Yusuf Dinç’in 2018 yılında araştırma sürecine başladığı, İslam iktisadına teo- rik bir içerik üretme ve ihtiyacı giderme gayretinde yürütülmüş bir çalışmadır. Son dönem de İslam iktisadı alanı- na artan rağbet ile, birçok çalışma ortaya çıkmıştır. Bu çalışma ise fayda kavramını merkeze alarak, İslam iktisadı bakış açısıyla yeni bir boyut kazandırmaktadır. Kapitalizmin bölüşüm problemine gayret ilkesi ile çözüm önerisi getirmekte; büyüme ve kalkınma temelinde yeniden ele alınması yönüyle de diğer çalışmalardan ayrılmaktadır.

Devamını Oku

Yayınlarımız