EISSN: 2757-9360

النشر اللجنة

Abdullah Durmuş, مرمرة جامعة
Ahmet Faruk Aysan, خليفة بن حمد جامعة
Ahmet Tabakoğlu, زعيم الدين صباح اسطنبول جامعة
İrfan ,Ersin ميديبول اسطنبول جامعة
Mehmet ,Asutay درم جامعة
Sıtkı ,Abdullahoğlu اإلسالمي االقتصاد معهد المعروف وقف
Süleyman ,Kaya اسطنبول جامعة
Yusuf ,Tuna التجارة اسطنبول جامعة