İletişim

Makaleler

Tümünü Gör
Determination of suitable strategies for the development of biomass energy investments in Turkey by AHP method

Biomass energy investments are very important for Turkey. Biomass energy can be an important resource for Turkey’s energy security. Considering that Turkey is a foreign-dependent country for energy, these investments will contribute to the country’s energy independence. In this context, it would be appropriate for Turkey to take action to increase biomass energy investments. The purpose of this study is to identify appropriate strategies to increase biomass energy investments in Turkey. Within this framework, four different criteria are selected by focusing on literature review. In the following stage, the weights of these items are calculated by AHP methodology.

Devamını Oku
Sultan Melikşâh Döneminde İran İsmâilî Örgütlenmesi ve Hasan Sabbâh

Bu makale, Sultan Melikşâh döneminde İsmailîler ve Hasan Sabbâh arasındaki ilişkiye odaklanmaktadır. Sultan Melikşâh’ın hükümdarlığı, 11. yüzyılda Büyük Selçuklu İmparatorluğu’nun zirvesinde olduğu bir döneme denk gelmektedir. İsmailîler, bu dönemde önemli bir dini hareket olarak ortaya çıkmıştır. Hareketin liderlerinden biri olan Hasan Sabbâh, İsmailî mezhebinin etkili bir temsilcisidir.

Devamını Oku
Katılım Bankacılığı Derslerinin İslami Finans Okuryazarlık Düzeyine Etkisi: Aksaray Üniversitesi Örneği

Modern anlamda dünyada ilk örneklerine 1963 yıllarına rastlanılan İslami finansın Türkiye’deki uygulamaları 1984 yılına dayanmaktadır. O tarihten bugüne kadar İslami finansın sektörden aldığı pay istenilen düzeylere ulaşamamıştır. Bu payın artması hususunda kamu otoritesinden sivil toplum kuruluşlarına kadar bütün pay- daşların çabası ve isteği çok yüksek olmuştur.

Devamını Oku

Yayınlarımız