İslam İktisadı Açısından Bütüncül Fayda Teorisi

İslam İktisadı Açısından Bütüncül Fayda Teorisi

Değerlendirmeye konu olan kitap, Yusuf Dinç’in 2018 yılında araştırma sürecine başladığı, İslam iktisadına teo- rik bir içerik üretme ve ihtiyacı giderme gayretinde yürütülmüş bir çalışmadır. Son dönem de İslam iktisadı alanı- na artan rağbet ile, birçok çalışma ortaya çıkmıştır. Bu çalışma ise fayda kavramını merkeze alarak, İslam iktisadı bakış açısıyla yeni bir boyut kazandırmaktadır. Kapitalizmin bölüşüm problemine gayret ilkesi ile çözüm önerisi getirmekte; büyüme ve kalkınma temelinde yeniden ele alınması yönüyle de diğer çalışmalardan ayrılmaktadır.

 

MARUF IKTISAT DERGISI – ARALIK 2022 makale 5