Ömer Demir. Akıl ve Çıkar: Davranışsal İktisat Açısından Rasyonel Olmanın Rasyonelliği.

Ömer Demir. Akıl ve Çıkar: Davranışsal İktisat Açısından Rasyonel Olmanın Rasyonelliği.

İktisadi insan gerçek bir varsayım mıdır? Bireyler için rasyonellik ile çıkarı peşinde koşmak aynı şey midir? Çıkarı peşinde koşan insan toplum yararına bir iş yapıyor olabilir mi? Rasyonel olan değişmez midir?