Paul Oslington – “Doğal Teoloji Olarak Politik Ekonomi” Adlı Kitabın Tahlili

Paul Oslington – “Doğal Teoloji Olarak Politik Ekonomi” Adlı Kitabın Tahlili

“Dünya tarihinin biçimleyici iki büyük aktörü, din ve ekonomi olagelmiştir”1 sözü, ilginç bir şekilde Neoklasik iktisadın yani çağdaş iktisat öğretisinin kurucusu Alfred Marshall’a aittir. İlginçtir; çünkü çağdaş iktisadi teori ve söylemler teolojiyi/dini görmezden gelmiştir. Ana akım iktisatçılar, iktisa-dın başlı başına bir bilim olması yolunda ilahiyatı ve ahlakı, iktisat ilminden atılması gereken yük olarak görmüş; ilahiyat ve iktisat arasındaki bağlam ve ayrılık noktaları için tartışmalar ve çalış-malar gerçekleştirmiştir.

 

MARUF IKTISAT DERGISI – ARALIK 2022 makale 4