Yazarların Sorumlulukları ve Etik İlkeleri

Yazarların makalelerini www.marufiktisat.com sayfasında sunulan yazım kurallarına göre hazırlamaları gerekir. Yazarların, hakem raporlarında belirtilen düzeltmeleri zamanında yapmaları beklenir. 

Maruf İktisat Dergisi, Committee on Publication Ethics (COPE) tarafından kabul edilen ve yayınlanan ilkeler benimsenmektedir.


Yazarlardan aşağıda belirtilen etik kurallara uymaları beklenmektedir.

  • Dergiye gönderilen makaleler başka bir yerde yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.
  • Yazarlar makalelerinde kullandıkları tüm alıntılarına referans vermiş olmalıdır.
  • Yazarlar makaleye bilimsel katkı verdiklerini garanti etmelidir.
  • Yazarlar makalenin başka bir kişi ya da kurumun fikri mülkiyet haklarını ihlal etmediğini, intihal içermediğini ve kendi çalışmaları olduğunu garanti etmelidir.
  • Makalede adı geçen tüm yazarlar, gönderilen ve yayınlanan makale üzerinde eşit sorumluluğa sahiptir.
  • Yazışmadan sorumlu yazar, adı geçen tüm ortak yazarların yayına ve ortak yazar olarak adlandırılmaya razı olduğunu garanti etmelidir. Çalışmaya önemli bilimsel ve yazınsal katkı sağlayan tüm kişiler ortak yazar olarak adlandırılmalıdır.
  • Yazarlar gerekli görülmesi halinde makalede yer alan veri setlerine erişimi sağlamalıdır.