Değerlendirme Usulü

Değerlendirme Usulü

Makaleler öncelikle Maruf İktisat Dergisi Yayın Kurulunun belirlediği yayın politikası ölçütlerine göre değerlendirilir. Dergi yayın politikasına uygun olan makaleler hakem sürecine tabi tutulur. İçerik veya yazı stili açısından eksiklik/yanlışlık görüldüğü takdirde yazarlardan düzeltmeler istenebilir. Metinler iki hakem tarafından kontrol edilir. Gerek görüldüğü durumlarda üçüncü hakeme gönderilir. Hakemlerin onayından geçmeyen makaleler dergide yayınlanmaz. Hakemler metinle ilgili düzeltme talebinde bulunurlarsa yazarlar bu düzeltmeleri yapmakla yükümlüdürler.

Hakemlerin ilgili makaleyle ilgili raporları tamamlandıktan sonra yazılar, Yayın Kurulunun onaylaması durumunda yayıma hazır hale gelir ve kabul sırası dikkate alınarak uygun görülen sayıda yayımlanır. 

Makaleler yayınlanmadan önce turnit-in ve/veya iThenticate intihal yazılımları ile kontrol edilmektedir.