Kojin Karatani – ‘‘Dünya Tarihinin Yapısı’’ Kitabı Değerlendirmesi

Kojin Karatani – ‘‘Dünya Tarihinin Yapısı’’ Kitabı Değerlendirmesi

Dünya tarihi neredeyse bir bilgi nesnesi olarak ortaya çıktığından beri toplumsal formasyonlar üzerinden değer- lendirilip okunmuştur. Hegel’i eleştirerek kendi dünya tarihi/toplumsal formasyonlar anlayışını geliştiren Marx, toplumsal formasyon modellerini ‘‘üretim tarzları’’ üzerinden oluşturur. Sovyet tecrübesi gibi bazı pratikler Marxizm’in altyapı-üstyapı gibi temel bazı tezlerinin sorgulanmasına ve sistemin kuşatıcılığı hakkında bazı soru işaretlerinin oluşmasına yol açmıştır. Çalışmasına bu noktadan başlayan Kojin Karatani toplumsal formasyon veya ‘‘Dünya Tarihinin Yapısı’’ araştırmasını üretim tarzları değil de ‘‘mübadele tarzları’’ üzerinden yapmayı önerir. Dünya Tarihinin Yapısı eserinde bu perspektiften bir dünya tarihi okuması yapmaya girişir. Bu makalede mezkur kitap farklı açılardan değerlendirilecektir.

 

Maruf İktisat Dergisi – Haziran 2022- Makale 5 Okumak İçin Tıklayınız