Amaç ve Kapsam

Maruf İktisat Dergisi, esas olarak İslam iktisadı çalışmalarının akademik düzeyde anlatılmasını, anlaşılmasını, geliştirilmesini ve kavramsallaştırılmasını öncelemektedir. Bunun yanında, Maruf İktisat Dergisi, konvansiyonel iktisada eleştirel bir yaklaşım sunan alternatif, özgün ve yenilikçi iktisat yaklaşımlarının da literatüre kazandırılmasını hedeflemektedir. 

 

Maruf İktisat Dergisi, İslam İktisadı alanındaki akademik çalışmaları barındırmayı hedeflemekle beraber iktisat alanına, konvansiyonel iktisada, iktisadi sistem ve teorisine dair eleştirellik içeren heterodoks yaklaşımlara da açıktır. Bu çerçevede ampirik ve teorik çalışmalar, alan taraması, iktisat metodolojisi, iktisadi düşünce tarihi, simülasyon temelli analizler, iktisadın diğer disiplinlerle ilişkisi, sürdürülebilirlik, kalkınma, davranışsal iktisat, kurumsal iktisat alanlarında yapılan çalışmaların yayınlanması da planlanmaktadır. 

 

Ahlak ve iktisat, iktisat ve toplum, eleştirel iktisat, İslam iktisadı ve finansı, iktisat metodolojisi, iktisat tarihi, iktisadi sorunlara yeni çözüm önerileri, yeni iktisadi paradigma arayışları, iktisadı ve finansı yeniden düşünme üzerine yazılan makaleler de derginin kapsamı içinde bulunmaktadır. Dergide yukarıda sayılan alanlarla ilgili olan kitapların değerlendirme yazıları da yayınlanmaktadır.


Ayrıca Maruf İktisat Dergisi, İslam iktisadı ve iktisat alanlarıyla ilişkili olacak şekilde; ilahiyat, işletme, hukuk, tarih, siyaset, sosyoloji, antropoloji, felsefe gibi sosyal bilim alanlarında gerçekleştirilmiş çoklu disipliner çalışmalara da açık, hakemli bilimsel bir dergidir.

 

Maruf İktisat Dergisi, Maruf Vakfı yayınıdır.