Sultan Melikşâh Döneminde İran İsmâilî Örgütlenmesi ve Hasan Sabbâh

Sultan Melikşâh Döneminde İran İsmâilî Örgütlenmesi ve Hasan Sabbâh

Bu makale, Sultan Melikşâh döneminde İsmailîler ve Hasan Sabbâh arasındaki ilişkiye odaklanmaktadır. Sultan Melikşâh’ın hükümdarlığı, 11. yüzyılda Büyük Selçuklu İmparatorluğu’nun zirvesinde olduğu bir döneme denk gelmektedir. İsmailîler, bu dönemde önemli bir dini hareket olarak ortaya çıkmıştır. Hareketin liderlerinden biri olan Hasan Sabbâh, İsmailî mezhebinin etkili bir temsilcisidir.